Oqsher.Ru THusniddin | UzDiz
Saytimiz yatlatmasy
Siz hem buyurtma berisiniz mumkin Buyurtmahana yazyp galdyryn !!!
Admin Hakynda
Ady: [ Shirmamet ]
Familiyasi: [ Orayew ]
Dogulan yyly: [ 19.06.2000 ]
Dogulan yeri: [ Dashoguz, S.Turkmenbashy etraby ]
Telefon: [ + 993 65984364 ]
E-Mail: [ Shirmamet@list.ru ]
Nickname: [ Shirmamet ]
BASH SAHYPA
© DESING BY SHIRMAMET